ul.11-go Pułku Ułanów Legionowych 26
06-400 Ciechanów
tel./fax (23)672 15 01
e-mail: optyk@andrzejbayer.pl
e-mail: bayer@ciechanow.pl

[Rozmiar: 227 bajtów]
Okulary do pracy przy komputerze

Zgodnie z przepisami &8 ust. 2 rozporządzenia Ministar Pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty bądź optometrysty, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Pojęcie "pracownik" zdefiniowana w & 2 pkt 4 rozporządzenia: nalezy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Badania okulistyczne, o których mowa w rozporządzeniu mają być przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, a takie badania - w myśl przepisów & 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich...(Dz. U. Nr 69, poz. 32, ze zm.) - przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Pracodawca nie ma zatem obowiązku refundowania kosztów zakupu okularów przepisanych przez lekarza w oparciu o badania, na które pracownika nie skierował.

Przepisy nie określają wysokości środków finansowych przeznaczonych na zakup okularów, pozostawijąc to do uznania pracodawcy.

Nie ma natomiast formalnoprawnych przeszkód, oby pracodawca ograniczył swój udział w ponoszeniu kosztów oprawy poprzez ustalenie kwoty partycypacji, nie niższej jednak niz koszt oprawy odpowiadającej co najmniej standardowi podstawowemu.

celowe jest zatem ustalenie przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na omawiane okulary ( po dokonaniu rozpoznania w zakładch optycznych w danym rejonie) i poinformowanie o tym zainteresowanych pracowników.

Odnośnie do częstotliwości zakupu okularów - powinna ona wynikać ze wskazań opartych na wynikach badań profilaktycznych, o których mowa powyżej.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliœmy w Polityce Prywatności.